Badatelské listy pro mateřské školy a dětské skupiny​:

"Víš, kdo byl Gregor Johann Mendel?​"


V badatelských listech s dětmi objevíte odpovědi na otázky:

  • Kdo byl Gregor Johann Mendel?​
  • Proč je spojovaný s hráškem?​
  • Čím se zabýval?​

1.

Průvodní dopis

Nejprve si stáhněte průvodní dopis, ve kterém se dozvíte více o osobnosti G. J. Mendela a také jak s pracovními listy nejlépe pracovat.

2.

Badatelské listy

Poté si stáhněte PDF Badatelských listů. Doporučuji pro děti tisknout jako brožuru o velikosti A5. A můžete se pustit do seznámení se s touto významnou českou osobností.

Pro mateřské školy a dětské skupiny v Brně.​

Díky financování městem Brno nabízím zaslání badatelských listů v papírové podobě pro mateřské školy a dětské skupiny v Brně zdarma. Pokud máte zájem, napište mi na dominika@miniveda.cz.

Máte také zájem o tištěné Badatelské listy?

Můžete si je zakoupit v našem e-shopu.

Badatelské listy vznikly jako součást projektu:

Tento projekt vznikl za finanční podpory statutárního města Brna.