Vědecké myšlení

Chtěli byste, aby se vaše děti nebály klást otázky?

Snažily se přijít s vlastními nápady na řešení?

Byly sebevědomé a samostatné? 

Ukazuje se, že právě toto budou v budoucnu velice žádané a oceňované kompetence. Jako rodiče je můžeme u svých dětí budovat již od předškolních let a to například pomocí rozvoje vědeckého myšlení.

Co je to vědecké myšlení?

Vědecké myšlení je nástroj, jak logicky řešit “vědecký” problém. Je jednou z částí kritického myšlení a zahrnuje několik kroků, které také tvoří takzvanou vědeckou metodu.

Základní kroky vědeckého myšlení:

  • Identifikace problému

  • Shromáždění informací o problému

  • Stanovení hypotézy/otázky

  • Testování hypotézy experimentem

  • Závěrečné zhodnocení

Uf. Tak to zní dost vědecky a náročně pro děti. Viďte? Ale nebojte. Tyto kroky slouží pouze jako průvodce pro vlastní objevování světa. Nebojte se, že byste u našich experimentů museli děti tlačit do akademického myšlení. I když jednotlivé kroky zní dost vědecky, dají se pro děti převést do jednoduchých otázek.

Identifikace problému

Proč se děje ... ?

Shromáždění informací

Co víš o ... ?

Stanovení hypotézy/otázky

Co si myslíš, že se stane, když … ?

Testování hypotézy experimentem

Co se právě děje?

Závěrečné zhodnocení

Co se stalo a v čem to bylo jiné než tvoje očekávání? Proč myslíš, že se to tak stalo?

Vidíte? Tyto otázky už jsou pro děti známé a snadno pochopitelné. I předškolní děti na ně dokážou odpovědět. Pravděpodobně jejich odpovědi budou pro nás úsměvné, jelikož jejich zkušenost se světem je ještě malá, ale je potřeba ocenit hlavně snahu přemýšlet než správnost odpovědí. Časem, jak se se světem více seznámí, tak jejich odpovědi budou přesnější. Důležité je, že si takto budou děti v sobě budovat strukturu toho, jak přemýšlet o světě kolem sebe, samostatně hledat odpovědi na své otázky a ověřovat jejich správnost.

Na těchto stránkách bych vám ráda ukázala pomocí jednoduchých experimentů, jak s dětmi s využitím základů vědeckého myšlení zkoumat okolní svět. Věřím, že zde najdete tu pravou inspiraci právě pro vás a vaše děti.

Mini věda
Dominika

Dominika Coufalová

Jsem maminkou na rodičovské dovolené a prostřednictvím Mini Vědy bych ráda inspirovala další rodiče a ukázala jim, jak s dětmi zkoumat svět pomocí jednoduchých domácích experimentů, jak je provázet procesem poznání a rozvíjet v nich základy vědeckého myšlení. 

Dominika