Experimenty

Teplá a studená voda

Přemýšleli jste někdy, jestli je možné si připravit čaj i ve studené vodě? A čím se čaj připravený ve studené a teplé vodě liší (samozřejmě kromě teploty)?

V tomto super experimentu, který můžete nechat celý na dětech, se pustíme do zkoumání toho, proč je teplá voda na čaj lepší. 

V experimentu s povrchovým napětím jsme si říkali, že všechno kolem nás je tvořeno z molekul. Tedy všechno je tvořeno z atomů a ty svým spojením tvoří molekuly. Pro zjednodušení si molekuly můžeme představit jako malilinkaté kuličky, které jsou všude kolem nás. Jsou ve vzduchu, jsou v jídle a jsou i ve vodě. 

Atomy a molekuly se neustále hýbou. Tomuto pohybu říkáme termický nebo tepelný pohyb. Až při teplotě absolutní nuly (což je −273,15 °C ) se přestávají pohybovat. Naopak se zvyšující se teplotou se atomy a molekuly pohybují rychleji a rychleji. Tudíž v teplé vodě se molekuly pohybují rychleji než ve studené vodě. 

Hypotéza

Zkusme se teď zamyslet. Představte si dvě sklenice. V jedné je teplá voda a ve druhé studená. Dáme do obou sklenic sáček čaje. Kdyby jsme měli super mikroskopické oči, viděli bychom, jak na molekuly vody pokládáme molekuly čaje (když si odmyslíme čajový sáček). Co se pak stane? Jak budou molekuly vody interagovat s molekulami čaje? A bude se to lišit ve studené a teplé vodě?

 

Když si zkusíte na tyto otázky odpovědět, budete mít svoji hypotézu. A jako každá správná hypotéza i ta vaše potřebuje otestovat experimentem.

Co budeme potřebovat?

Postup

Připravte si sklenice s teplou a studenou vodou. Teplou vodu dejte takovou, aby se děti neopařili. Postačí i teplá voda z kohoutku. Pak nechte děti dát do sklenic sáček s čajem. A pozorujte, co se bude dít. Potvrdili jste si svoji hypotézu?

Jako obměnu vyzkoušejte i potravinářské barvivo. Můžete jej pouze lehce nasypat na hladinu. Nebo si obarvěte trošku studené vody a přidejte ji kapátkem do sklenic. Pro porovnání je také zajímavé vyzkoušet gelové potravinářské barvivo. Podívejte se na video pod článkem. 

A co jsme tedy pozorovali? Po přidání čaje se jeho molekuly začali promíchávat s molekulami vody. Jelikož v teplé vodě se molekuly pohybují rychleji, i čajové molekuly se rychleji rozptýlili po sklenici. Ve studené vodě (s pomalými molekulami) molekuly čaje pomalu klesali přímo ke dnu. 

TIP

Zkuste porovnat, jak bude experiment probíhat ve sklenici s ledovou vodou. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.